Trang chủ

Cải cách hành chính

Công bố danh mục Thủ tục hành chính mới năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 07:56 | Lượt xem: 1393
Môi trường Nội vụ Công Thương Y Tế Văn Hóa GTVT Tư pháp Giáo Dục Lao động TBXH

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 10:08 | Lượt xem: 115
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017  của Ủy ban nhân dân thành phố về  kiểm  soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ; ngày 28/02/2017,...

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 07:55 | Lượt xem: 306
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017  của Ủy ban nhân dân thành phố về  kiểm  soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ; ngày 28/02/2017,...

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 27-02 đến ngày 05-3-2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 07:48 | Lượt xem: 241
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu phát triển mạnh...

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của năm 2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 07:47 | Lượt xem: 241
 Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017; ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Tư pháp thanh phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017...

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 07:46 | Lượt xem: 178
Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng...

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng 21/04/2017 | 07:45 | Lượt xem: 201
Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3331/2016/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố...

Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng ISO 9001:2008

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:27 | Lượt xem: 396
Một số hình ảnh:    

Quyết định khen thưởng công tác bầu cử

Ngày đăng 14/07/2016 | 04:13 | Lượt xem: 212
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:       /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Quyết định khen thưởng Đại hội Phụ nữ phường

Ngày đăng 14/07/2016 | 04:11 | Lượt xem: 182
Chi tiết xem tại đây

Quyết định tặng giấy khen các nhà tài trợ tại Đại Hội Chữ thập đỏ

Ngày đăng 14/07/2016 | 04:07 | Lượt xem: 172
Chi tiết xem tại đây

Quyết định khen thưởng Đại hội Chữ thập đỏ phường

Ngày đăng 14/07/2016 | 04:06 | Lượt xem: 187
Chi tiết xem tại đây

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày đăng 14/07/2016 | 04:02 | Lượt xem: 165
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN       ...

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Ngày đăng 14/07/2016 | 03:31 | Lượt xem: 173
Chi tiết xem tại đây: - Quyết định - Bộ ISO 9001 hoàn chỉnh

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND Quận Ngô Quyền phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của UBND Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 28/10/2015 | 11:15 | Lượt xem: 1225
Ngày 31/12/2014, UBND quận ban hành Quyết định số 2835/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008   Chi tiết xem tại đây: ...

Phường Lương Khánh Thiện công khai rộng rãi Kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Ngày đăng 20/10/2015 | 09:26 | Lượt xem: 1112
Thực hiện Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Quận Ngô Quyền, UBND Phường Lương Khánh Thiện đã kịp thời công khai...

Xây dựng mô hình Chính quyền điện tử ở Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 374
  Chính quyền điện tử Quận Ngô Quyền được xây dựng, phát triển và duy trì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đảm bảo 03 giảm: giảm thủ tục,...

Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 27/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 406
  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND Thành phố Hải Phòng nghiên cứu lập Đề án thực hiện mô hình “Trung tâm hành chính công” để triển khai thí điểm tại...

Hội nghị trực tuyến cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Ngày đăng 02/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 358
  Sáng 26/3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành –  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến về cải...

Kế hoạch điều tra xã hội học, phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 20/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 113
  Ngày 20/03/2015, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch điều tra xã hội học. Kế hoạch nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của...