Trang chủ

Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Ngày đăng 02/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 358

  Sáng 26/3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành –  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. .

Sáng 26/3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành –  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong năm 2014, 29 luật đã được Quốc hội thông qua, tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều luật có tính chất quan trọng, định hướng cho việc triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính trên một số lĩnh vực. Công tác cải cách thể chế tiếp tục tập trung việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Việc triển khai các nội dung hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã và đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của cải cách chế độ công vụ, công chức, nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Một số Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới (kể cả làm thí điểm) trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính...

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2015, tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xác định và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2015. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng -  Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nội dung báo cáo và ghi nhận những kết quả đạt được trong cải cách hành chính. Thủ tướng – Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: cải cách hành chính là khâu đột phá là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền các cấp. Các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản pháp quy đã ban hành, khi ban hành văn bản phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đảm bảo tính khả thi. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính./.