Trang chủ

Cải cách hành chính

Kế hoạch điều tra xã hội học, phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính
Ngày đăng 20/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 113

 Ngày 20/03/2015, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch điều tra xã hội học. Kế hoạch nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực chất, khách quan, theo đúng quy định tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện.

            Đối tượng xin ý kiến của cuộc điều tra là 66 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 76 lãnh đạo các Sở, ban, ngành; 56 lãnh đạo UBND các quận, huyện; 1706 người thuộc các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Theo kế hoạch, từ ngày 19/3/2015 đến ngày 23/3/2015, Sở Nội vụ, Tổ công tác và các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thực hiện việc phát phiếu điều tra, khảo sát, thu thập phiếu và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. Trước ngày 31/3/2015, Sở Nội vụ tiến hành tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, khảo sát; báo cáo Hội đồng thẩm định thành phố để tổng hợp điểm đánh giá và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.