Trang chủ

Cải cách hành chính

Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng 27/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 406

  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND Thành phố Hải Phòng nghiên cứu lập Đề án thực hiện mô hình “Trung tâm hành chính công” để triển khai thí điểm tại Hải Phòng và theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, có công chức có thẩm quyền để giải quyết trực tiếp, ký duyệt một số hồ sơ ngay tại Trung tâm.

 

Một góc thành phố Hải Phòng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng cần thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa, giảm tối đa quy trình, thời gian và công khai TTHC ở tất cả các ngành, các cấp, lĩnh vực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, cấp phép xây dựng, đất đai, bảo hiểm xã hội, thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; theo đó, UBND Thành phố Hải Phòng nghiên cứu lập Đề án thực hiện mô hình "Trung tâm hành chính công" để triển khai thí điểm tại Hải Phòng và theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, có công chức có thẩm quyền để giải quyết trực tiếp, ký duyệt một số hồ sơ ngay tại Trung tâm.

Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTgngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là xây dựng và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tinh giảm biên chế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Năm 2013 Hải Phòng xếp thứ 02 cả nước về chỉ số cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông, sáng kiến thực hiện chuyên mục "Dân hỏi, Giám đốc Sở trả lời" trên sóng phát thanh, truyền hình hàng tuần, hướng dẫn, giải đáp, công khai hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó góp phần vào sự điều hành và hoạt động của các cơ quan hành chính thông suốt, hiệu quả;

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị của Thành phố chưa thực sự được quan tâm; việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thiếu quyết liệt, chậm triển khai tổ chức thực hiện...