Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Sáng ngày 15/4/2018 Đảng ủy - UBND Phường Lương Khánh Thiện tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17 trên địa bàn
Ngày đăng 16/04/2018 | 08:25 | Lượt xem: 236

Một số hình ảnh: