Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Giao dịch chính thức của cơ quan
Ngày đăng 14/07/2016 | 02:45 | Lượt xem: 1030

- Địa chỉ: Số 115 đường Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.849.995

- Số fax: 02253.849.995

- Địa chỉ thư điện tử chính thức: ubluongkhanhthien@haiphong.gov.vn