Trang chủ

Giới thiệu khái quát

Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức tiếp Đoàn kiểm tra công tác ủy thác vay vốn
Ngày đăng 17/04/2019 | 04:44 | Lượt xem: 1722

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Ngô Quyền. Nhằm đánh giá hiệu quả công tác vay vốn uỷ thác của các cấp Hội phụ nữ.
Sáng ngày 10/4/2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ phường  tổ chức tiếp Đoàn kiểm tra công tác uỷ thác vay vốn và công tác hội 03 tháng đầu năm.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra sổ sách, Đoàn kiểm tra đã xuống trực tiếp các hộ vay để kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.