Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch tuần 4 tháng 3
Ngày đăng 25/03/2019 | 01:39 | Lượt xem: 482

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì hoặc

Dự chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

25/3

Sáng:  

Chiều:

 

 

Thứ 3

26/3

Sáng:

Chiều:  Họp Ban thường vụ, TTHĐND, UBND

 

 

Lãnh đạo phường

 

 

HT3

Thứ tư

27/3

Sáng:  Họp tại quận

Chiều: Họp BCĐ và điều tra viên chuẩn bị Tổng điều tra dân số

BCĐ

 

Thứ  năm

28/3

Sáng:

Chiều:

CN: Kiểm tra các hộ kinh doanh Intenet

 

 

Đoàn kiểm tra

 

 

Cơ sở

Thứ  sáu

29/3

Sáng: Họp BCH Đảng ủy

Chiều:  HN báo cáo viên

Đảng bộ phường

 

 

Thứ bảy

30/3

Trực  "Một cửa"

 

 

Chủ nhật

31/3

CN:

 

 

 

Ghi chú: Lãnh đạo, cán bộ, công chức dự các cuộc họp của Quận, phường theo lịch