Trang chủ

Tin quốc tế

Tiếp xúc cử tri Phường Lương Khánh Thiện với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền khoá XVIII
Ngày đăng 16/05/2016 | 07:56 | Lượt xem: 839

Ngày 11/5/2016 Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với UBND Phường Lương Khánh Thiện tổ chức tiếp xúc cử tri Phường Lương Khánh Thiện với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền khoá XVIII

         Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 22/4/2016 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Ngô Quyền. Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với UBND Phường Lương Khánh Thiện  tổ chức tiếp xúc cử tri Phường Lương Khánh Thiện  với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền khoá XVIII