Trang chủ

Tin quốc tế

Tiếp xúc cử tri Phường Lương Khánh Thiện với những người úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 16/05/2016 | 07:59 | Lượt xem: 824

Ủy ban nhân dân Phường Lương Khánh Thiện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Tiếp xúc cử tri Phường Lương Khánh Thiện với những người úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường nhiệm kỳ 2016-2021.

         Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND-UBMTTQ ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Lương Khánh Thiện. Ủy ban nhân dân Phường Lương Khánh Thiện  phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Tiếp xúc cử tri Phường Lương Khánh Thiện với những người úng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Một số hình ảnh: