Trang chủ

Tin quốc tế

Kỳ họp thứ nhất HĐND Phường Lương Khánh Thiện nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/06/2016 | 10:18 | Lượt xem: 690

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, ngày 08/6/2016 của Thường trực HĐND Thành phố về việc chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND Phường Lương Khánh Thiện nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-UBND, ngày 08/6/2016 của UBND Quận Ngô Quyền hướng dẫn một số nội dung về kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 22/6/2016 Phường Lương Khánh Thiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Tới dự hội nghị có các đại biểu: Ông Nguyễn Xuân Phi - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy; Bà Nguyễn Thị Bích Liên - UV.BTV - Trưởng BTC Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Phòng Nội vụ quận; Ông Vũ Duy Độ - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Triệu tập viên phường cùng với 25 đại biểu HĐND phường  nhiệm kỳ 2016-2021

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Phường Lương Khánh Thiện nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần phấn khởi, khí thế thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, với tâm huyết của các đại biểu được nhân dân tín nhiệm gửi gắm niềm tin, kỳ họp thứ nhất HĐND phường đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND  phường khóa VIII; báo cáo xác định tư cách đại biểu HĐND  phường; đồng thời đã xem xét bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thống nhất cao, HĐND đã lựa chọn ra các đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh bầu giữ các chức vụ trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Một số hình ảnh: