Xuất bản thông tin

rsz_img_2234.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

rsz_1img_2225.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

rsz_img_2238.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

rsz_img_2237.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận uỷ về công tác cán bộ

Ngày đăng 31/10/2019 | 11:30 | Lượt xem: 842
Một số hình ảnh:    

qs13.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 14

qs12.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 14

qs11.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 14

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 04/11/2019 | 11:25 | Lượt xem: 588
Một số hình ảnh:    

qs10.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

qs9.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

qs8.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 2

qs7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

qs6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

qs5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

qs4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

qs3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7