Xuất bản thông tin

rsz_img_2234.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 14

rsz_1img_2225.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 14

rsz_img_2238.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 15

rsz_img_2237.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 13

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận uỷ về công tác cán bộ

Ngày đăng 31/10/2019 | 11:30 | Lượt xem: 2772
Một số hình ảnh:    

qs13.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 19

qs12.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 18

qs11.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 18

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 04/11/2019 | 11:25 | Lượt xem: 2005
Một số hình ảnh:    

qs10.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

qs9.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 6

qs8.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 6

qs7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 11

qs6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 11

qs5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 10

qs4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 11

qs3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 11