Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch tuần 2 tháng 4
Ngày đăng 08/04/2019 | 01:42 | Lượt xem: 563

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 08/4/2018 đến ngày 14/4/2019

 

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì hoặc

Dự chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

08/4

Sáng: Giao ban tổng hợp

Chiều: HN BCH Đảng bộ quận

Lãnh đạo phường

Đ/c Sỹ

HT3

Thứ 3

09/4

Sáng:

Chiều: Họp BCĐ Tổng Điều tra dân số quận

 

 

 

 

HT 2C

Thứ tư

10/4

Sáng: Tập huấn nghiệp vụ quản lý di sản

Chiều:  Dự kiến HN tổng kết công tác tuyển quân

CN: Cả ngày HĐND quận giám sát PCCC

 

HT  2C

HT2C

 

Cơ sở

Thứ  năm

11/4

Sáng: Họp BTV mở rộng chuẩn bị sửa chữa Đình

Chiều:  Họp BCĐ Ngân hàng chính sách

Lãnh đạo phường

 

Đ/c Sỹ

HT3

 

HT2B

Thứ  sáu

12/4

Sáng:

Chiều:

 

 

Thứ bảy

13/4

Trực  "Một cửa"

 

 

Chủ nhật

14/4

CN:

 

 

 

Ghi chú: Lãnh đạo, cán bộ, công chức dự các cuộc họp của Quận, phường theo lịch