Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch tuần 3 tháng 4
Ngày đăng 15/04/2019 | 01:43 | Lượt xem: 759

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

 

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì hoặc

Dự chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

15/4

CN: Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng: 

Chiều:

 

 

Thứ 3

16/4

Sáng:

 Chiều:

 

 

Thứ tư

17/4

Sáng: Họp tại Quận

 Chiều:

Đ/c Lâm

HT3C

Thứ  năm

18/4

Sáng:  Quận Kiểm tra, phúc tra Tổng điều tra dân số

Tặng quà cho người khuyết tật4

Chiều: Tiếp đoàn kiểm tra CCHC thành phố

Hội CCB tiếp đoàn kiểm tra

CN: Chủ tịch tiếp dân

Lãnh đạo phường

 

Y tế phường

Lãnh đạo phường

Hội CCB

HT3

 

Cơ sở

 

HT3

HT5

Thứ  sáu

19/4

Sáng: Dự kiến: Họp Hội đồng nhân dân Quận

 

Chiều:  HĐND phường giám sát về cấp giấy CNQSDĐ

 

HĐND phường

 

Thứ bảy

20/4

Trực  "Một cửa"

 

 

Chủ nhật

21/4

Sáng:

CN:

 

 

 

Ghi chú: Lãnh đạo, cán bộ, công chức dự các cuộc họp của Quận, phường  theo lịch