Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 10: Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 08/3/2015
Ngày đăng 02/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 257

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 08/3/2015

--------------------

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

TP THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

02/3

Sáng

 

- Giao ban lãnh đaọ 

 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, công an

 

UBND phường

Chiều

 

- Giao ban cơ quan

 

- Lãnh đạo ĐU, UBND, MTTQ, Cán bộ, công chức phường

UBND phường 

 

Thứ ba

03/3

Sáng

 - HN tuyên truyền, phổ biến PL về phòng chống ma túy

 Tổ trưởng dân phố

Trung tâm HNTP

Chiều

 - HN triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi"tìm hiểu HP nước CHX

 

Bí thư, CT, CTMTTQ, các đoàn thể, tư pháp 

3C quận

Thứ tư

04/3

Sáng

 - Tập huấn NĐ 14/2014 của CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm

- Đ/c Tùng pct, Đ/c Long, 8 tổ dân phố

3C quận

Chiều

 

 

 

Thứ năm

05/3

 

Sáng

 - Họp BCH Đảng bộ phường

 - BCH Đảng bộ,

UBND phường 

Chiều

 - Họp chi bộ cơ quan

 

UBND phường 

Cả ngày

 

 

 

Thứ sáu

06/3

Sáng

 - Họp HĐNVQS mở rộng

 

- HN tập huấn luật việc làm và bộ luật lđ và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

 

 - Hội đồng NVQS, các ban ngành đoàn thể, công an,

- LĐ UBND, LĐTBXH

 

 

UBND phường

 

 

3C quận 

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

Thứ bảy

07/3

Sáng

- Trực bộ phận ":một cửa" Đ/c Chủ tịch, Hải TP

- Trực Tổ QLĐT

- Trực Chỉ huy PCBL-TKCN

 

UBND phường

 

73 LKT

Tối

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

Chủ nhật

08/3

Sáng

 - Trực Tổ QLĐT

- Trực Chỉ huy PCBL-TKCN

 

           73 LKT