Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch tuần 3 tháng 4

Ngày đăng 15/04/2019 | 01:43 | Lượt xem: 819
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019   Thời gian Nội dung Chủ trì hoặc Dự chỉ đạo ...

Lịch tuần 2 tháng 4

Ngày đăng 08/04/2019 | 01:42 | Lượt xem: 620
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 08/4/2018 đến ngày 14/4/2019   Thời gian Nội dung Chủ trì hoặc Dự chỉ đạo ...

Lịch tuần 1 tháng 4

Ngày đăng 01/04/2019 | 01:41 | Lượt xem: 635
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019   Thời gian Nội dung Chủ trì hoặc Dự chỉ đạo ...

Lịch tuần 4 tháng 3

Ngày đăng 25/03/2019 | 01:39 | Lượt xem: 542
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019 Thời gian Nội dung Chủ trì hoặc Dự chỉ đạo Địa...

Lịch tuần 3 tháng 3

Ngày đăng 18/03/2019 | 01:37 | Lượt xem: 577
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 18/3/2018 đến ngày 24/3/2018   Thời gian Nội dung Chủ trì hoặc Dự chỉ đạo ...

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 09:08 | Lượt xem: 579
Tuần từ 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017

Ngày đăng 21/08/2017 | 09:07 | Lượt xem: 456
Tuần từ 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 09:06 | Lượt xem: 454
Tuần từ 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 09:04 | Lượt xem: 449
Tuần từ 7/8/2017 đến ngày 13/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017

Ngày đăng 31/07/2017 | 09:03 | Lượt xem: 425
Tuần từ 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017

Lịch công tác tuần 24: Từ ngày 08/6/2015 đến ngày 14/6/2015

Ngày đăng 08/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 730
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 Từ ngày 08 /6 /201 5  đến ngày 14/6 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI DUNG ...

Lịch công tác tuần 23: Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 07/6/2015

Ngày đăng 01/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 681
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 Từ ngày 01 /6 /201 5  đến ngày 07/6 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI...

Lịch công tác tuần 22: Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/5/2015

Ngày đăng 22/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 273
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 Từ ngày 25 /5 /201 5  đến ngày 31/5 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI...

Lịch công tác tuần 10: Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 08/3/2015

Ngày đăng 02/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 265
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ ngày 02 /3 /201 5  đến ngày 08 /3 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI...

Lịch công tác tuần 21: Từ ngày 18/5/2015 đến ngày 24/5/2015

Ngày đăng 18/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 267
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 Từ ngày 18 /5 /201 5  đến ngày 24/5 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI DUNG ...

Lịch công tác tuần 20: Từ ngày 11/5/2015 đến ngày 17/5/2015

Ngày đăng 11/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 263
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 Từ ngày 11 /5 /201 5  đến ngày 17/5 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI DUNG ...

Lịch công tác tuần 19: Từ ngày 04/5/2015 đến ngày 10/5/2015

Ngày đăng 04/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 278
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 Từ ngày 04 /5 /201 5  đến ngày 10/5 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI DUNG ...

Lịch công tác tuần 18: Từ ngày 27/4/2015 đến ngày 03/5/2015

Ngày đăng 27/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 275
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 Từ ngày 27 /4 /201 5  đến ngày 03/5 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI DUNG ...

Lịch công tác tuần 17: Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 26/4/2015

Ngày đăng 20/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 269
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 Từ ngày 20 /4 /201 5  đến ngày 26/4 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY ...

Lịch công tác tuần 16: Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 19/4/2015

Ngày đăng 13/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 257
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 Từ ngày 13 /4 /201 5  đến ngày 19/4 /201 5 --------------------   THỨ NGÀY NỘI DUNG ...