Xuất bản thông tin

Hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018
Ngày đăng 01/11/2018 | 08:03 | Lượt xem: 165

Một số hình ảnh: