Trang chủ

Chỉ đạo điều hành

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:24 | Lượt xem: 948
Lãi suất chơi hụi không quá 20%/năm; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu đạt tỉ lệ sinh viên có việc làm; quy định nội trú tại bệnh viện y học cổ truyền…là những chính sách chính thức có hiệu lực trong...

Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2019

Ngày đăng 27/03/2019 | 08:26 | Lượt xem: 1072
Để có thể vay vốn mua nhà ở xã hội (NƠXH), người vay cần biết được quá trình thực hiện vay vốn tại ngân hàng chính sách (NHCSXH). Dưới đây là hồ sơ, thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2019.

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày đăng 07/09/2017 | 09:50 | Lượt xem: 896
Xem chi tiết văn bản tại đây

Thông báo Về việc tiêm vacxin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi trên địa bàn Phường Lương Khánh Thiện năm 2015

Ngày đăng 05/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo Về việc phòng chống dịch bệnh, dịch cúm gia cầm

Ngày đăng 05/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Kế hoạch Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở Phường Lương Khánh Thiện năm 2015

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:        /KH-UBND   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định Về việc Ban hành Quy định thực hiện Dân chủ Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:       /QĐ-UBND   CỘNG HOÀ XÃ   HỘI...

* Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2015: "Phục hồi kinh tế và đổi mới mô hình kinh tế" của thành phố

Ngày đăng 12/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...

* Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 11/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số :       / QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Báo cáo hiện trạng hệ thống thông tin phường

Ngày đăng 15/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
https://googledrive.com/host/0Bx-4n0-poqT4WkFKMTc5VWNjWFU

Kết quả thực hiện công tác tháng 01/2014 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2014

Ngày đăng 03/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:       /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Ngày đăng 19/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số :         / BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...