tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thông báo về việc triển khai công tác cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Ngày đăng 26/10/2017 | 03:42 | Lượt xem: 334
Xem chi tiết văn bản  tại đây

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày đăng 07/09/2017 | 09:50 | Lượt xem: 501
Xem chi tiết văn bản tại đây

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng UBND Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:50 | Lượt xem: 243
Một số hình ảnh:  

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:42 | Lượt xem: 373
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:41 | Lượt xem: 293
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:40 | Lượt xem: 187
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:39 | Lượt xem: 145
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đô thị

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:36 | Lượt xem: 149
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:34 | Lượt xem: 128
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:31 | Lượt xem: 133
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:29 | Lượt xem: 133
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:28 | Lượt xem: 125
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:21 | Lượt xem: 111
Nội dung xem tại đây 

Luật Xây dựng

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:17 | Lượt xem: 223
Luật Xây dựng

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:16 | Lượt xem: 202
Luật phòng chống tham nhũng

Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:15 | Lượt xem: 203
Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Luật Tiếp công dân

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:13 | Lượt xem: 215
Luật Tiếp công dân

Luật Đất đai

Ngày đăng 21/04/2017 | 09:18 | Lượt xem: 193
Luật Đất đai