tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Công bố danh mục Thủ tục hành chính mới năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 07:56 | Lượt xem: 11
Môi trường Nội vụ Công Thương Y Tế Văn Hóa GTVT Tư pháp Giáo Dục Lao động TBXH

Thông báo về việc triển khai công tác cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Ngày đăng 26/10/2017 | 03:42 | Lượt xem: 352
Xem chi tiết văn bản  tại đây

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày đăng 07/09/2017 | 09:50 | Lượt xem: 529
Xem chi tiết văn bản tại đây

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng UBND Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:50 | Lượt xem: 267
Một số hình ảnh:  

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:42 | Lượt xem: 390
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:41 | Lượt xem: 312
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:40 | Lượt xem: 193
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:39 | Lượt xem: 153
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đô thị

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:36 | Lượt xem: 158
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:34 | Lượt xem: 136
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:31 | Lượt xem: 140
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:29 | Lượt xem: 143
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:28 | Lượt xem: 132
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:21 | Lượt xem: 118
Nội dung xem tại đây 

Luật Xây dựng

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:17 | Lượt xem: 229
Luật Xây dựng

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:16 | Lượt xem: 209
Luật phòng chống tham nhũng

Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:15 | Lượt xem: 211
Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Luật Tiếp công dân

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:13 | Lượt xem: 223
Luật Tiếp công dân

Luật Đất đai

Ngày đăng 21/04/2017 | 09:18 | Lượt xem: 201
Luật Đất đai