tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã

Ngày đăng 01/05/2019 | 11:24 | Lượt xem: 1592
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC   Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ...

Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2019

Ngày đăng 27/03/2019 | 08:26 | Lượt xem: 1220
Để có thể vay vốn mua nhà ở xã hội (NƠXH), người vay cần biết được quá trình thực hiện vay vốn tại ngân hàng chính sách (NHCSXH). Dưới đây là hồ sơ, thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:24 | Lượt xem: 1120
Lãi suất chơi hụi không quá 20%/năm; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu đạt tỉ lệ sinh viên có việc làm; quy định nội trú tại bệnh viện y học cổ truyền…là những chính sách chính thức có hiệu lực trong...

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:34 | Lượt xem: 771
QUỐC HỘI ------- Luật số: 36/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ...

Luật Đặc xá năm 2018

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:32 | Lượt xem: 623
QUỐC HỘI ------- Luật số: 30/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật Công an nhân dân năm 2018

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:27 | Lượt xem: 360
QUỐC HỘI -------- Luật số: 37/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------   ...

Công bố danh mục Thủ tục hành chính mới năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 07:56 | Lượt xem: 1612
Môi trường Nội vụ Công Thương Y Tế Văn Hóa GTVT Tư pháp Giáo Dục Lao động TBXH

Thông báo về việc triển khai công tác cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Ngày đăng 26/10/2017 | 03:42 | Lượt xem: 557
Xem chi tiết văn bản  tại đây

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày đăng 07/09/2017 | 09:50 | Lượt xem: 927
Xem chi tiết văn bản tại đây

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng UBND Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:50 | Lượt xem: 465
Một số hình ảnh:  

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:42 | Lượt xem: 612
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:41 | Lượt xem: 513
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:40 | Lượt xem: 387
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:39 | Lượt xem: 332
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đô thị

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:36 | Lượt xem: 344
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:34 | Lượt xem: 327
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:31 | Lượt xem: 318
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:29 | Lượt xem: 337
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:28 | Lượt xem: 328
Nội dung xem tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 13/07/2016 | 09:21 | Lượt xem: 281
Nội dung xem tại đây