Xuất bản thông tin

rsz_img_2234.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 32

rsz_1img_2225.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 28

rsz_img_2238.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 29

rsz_img_2237.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 29

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận uỷ về công tác cán bộ

Ngày đăng 31/10/2019 | 11:30 | Lượt xem: 5429
Một số hình ảnh:    

qs13.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 33

qs12.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 32

qs11.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 33

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 04/11/2019 | 11:25 | Lượt xem: 4019
Một số hình ảnh:    

qs10.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 19

qs9.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 21

qs8.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 19

qs7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 15

qs6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 16

qs5.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 15

qs4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 17

qs3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 17