DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Ngày đăng 10/07/2018 | 01:52 | Lượt xem: 375

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Trung Lâm

Phó Chủ tịch UBND phường

02253752999

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

Văn phòng - Thống kê

0982734736

  Weather Display Portlet

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 3405
Tổng số truy cập: 1991546