Văn bản chỉ đạo

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã
Ngày đăng 01/05/2019 | 11:24 | Lượt xem: 1453

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

LĨNH VỰC

 1.  

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

 1.  

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Công thương

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công thương

 1.  

Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng

Xây dựng

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2010 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập)

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa, Thể thao

 1.  

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Văn hóa, Thể thao

 1.  

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Văn hóa, Thể thao

 1.  

Đăng ký kết hôn

Tư pháp

 1.  

Đăng ký kết hôn lưu động

Tư pháp

 1.  

Đăng ký lại kết hôn

Tư pháp

 1.  

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư pháp

 1.  

Đăng ký khai sinh

Tư pháp

 1.  

Đăng ký khai sinh lưu động

Tư pháp

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tư pháp

 1.  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tư pháp

 1.  

Đăng ký lại khai sinh

Tư pháp

 1.  

Đăng ký giám hộ

Tư pháp

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tư pháp

 1.  

Đăng ký khai tử

Tư pháp

 1.  

Đăng ký khai tử lưu động

Tư pháp

 1.  

Đăng ký lại khai tử

Tư pháp

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tư pháp

 1.  

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tư pháp

 1.  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

 1.  

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Tư pháp

 1.  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Tư pháp

 1.  

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Tư pháp

 1.  

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Tư pháp

 1.  

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

 1.  

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Tư pháp

 1.  

Trả lại tài sản

Tư pháp

 1.  

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

 1.  

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Tư pháp

 1.  

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

 1.  

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Nội vụ

 1.  

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Tài nguyên

và Môi trường

 

  Weather Display Portlet

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1332
Tổng số truy cập: 1974039