Đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố.
Ngày đăng 18/09/2017 | 10:54 | Lượt xem: 538

Thực hiện kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND Quận Ngô Quyền về thực hiện Đề án mô hình điểm quản ký thức ăn đường phố: “Cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố” năm 2017

Sáng ngày 19/9/2017, Tổ giám sát an toàn thực phẩm phường  cùng các ông bà trưởng các ban của HĐND, đoàn thể chính trị, các công bà bí thư tổ trưởng của phường đã đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hộ kinh doanh giết mổ trên toàn địa bàn phường.

Một số hình ảnh: